SUPERTECH – Cam Follower – Universal – 8mm Cam Follower Shim (sku: CF-SHIM-2.70)

//SUPERTECH – Cam Follower – Universal – 8mm Cam Follower Shim (sku: CF-SHIM-2.70)
  • supertech shims lash caps

SUPERTECH – Cam Follower – Universal – 8mm Cam Follower Shim (sku: CF-SHIM-2.70)

5.36