SUPERTECH – Cam Follower – Universal – 8mm Cam Follower Shim (sku: CF-SHIM-3.40)

//SUPERTECH – Cam Follower – Universal – 8mm Cam Follower Shim (sku: CF-SHIM-3.40)
  • supertech shims lash caps

SUPERTECH – Cam Follower – Universal – 8mm Cam Follower Shim (sku: CF-SHIM-3.40)

5.36