SUPERTECH – Valve Seals – Universal – Polyacrylic [Acura Integra (1986-2001), Mitsubishi Lancer (1992-2006), Mitsubishi Eclipse (1990-1999), Honda Cr-V (1997-2001)] (sku: VS-H6.6I)

//SUPERTECH – Valve Seals – Universal – Polyacrylic [Acura Integra (1986-2001), Mitsubishi Lancer (1992-2006), Mitsubishi Eclipse (1990-1999), Honda Cr-V (1997-2001)] (sku: VS-H6.6I)
  • supertech seals

SUPERTECH – Valve Seals – Universal – Polyacrylic [Acura Integra (1986-2001), Mitsubishi Lancer (1992-2006), Mitsubishi Eclipse (1990-1999), Honda Cr-V (1997-2001)] (sku: VS-H6.6I)

1.06